Verbinden...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

Privacy Policy

Privacyverklaring

1. Engelse wetgeving en rechtspraak is van toepassing met betrekking tot de inhoud van deze website en de daarop aangeboden informatie.

2. In het bijzonder erkennen en adresseren wij onze verplichtingen krachtens de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (1998).

3. Behalve zoals hier uiteengezet en waar vereist of toegestaan volgens de wet of een bevoegd gerecht, zullen wij geen persoonlijke informatie van u onthullen aan derden.

4. U geeft ons toestemming voor het verwerken van uw gegevens met het doel u onze diensten te verlenen en onze gegevens bij te werken. U geeft ons ook toestemming uw gegevens kenbaar te maken aan een persoon, firma of bedrijf aan wie wij ons hele bedrijf verkopen of een substantieel deel daarvan, of aan wie wij een deel van onze rechten of plichten mogen afstaan.

5. Bepaalde links binnen deze website kunnen leiden naar externe servers en sites die worden onderhouden door derden aan wie wij niet gelieerd zijn en waar wij geen controle over hebben. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren wat betreft enig materiaal aangeboden op deze sites of servers.

6. Gegevensverwerking kan plaatsvinden via elektronische middelen met gebruikmaking van het internet, en kan betekenen dat gegevens worden verstuurd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar geen gelijkwaardige wetten bestaan rondom gegevensbescherming.  

7. Voor zover de wet- en regelgeving het toestaat, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor enige schade (waaronder, zonder beperking, gevolgschade of verlies van zakelijke mogelijkheden, of gederfde winst) ongeacht totstandkoming, noch door contract, uit onrechtmatige daad of anderszins vanuit het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van de website of de inhoud daarvan, of van enige actie of weglating als gevolg van het gebruik van de website of de inhoud daarvan.  

8. Wanneer de site reclame bevat, die door derden is ingediend, dient u er rekening meet e houden, dat deze adverteerders verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen, dat het material dat ter inzage op de site is ingediend, voldoet aan alle wettelijke vereisten.

9. Wij kunnen u geen garantie bieden dat de inhoud van deze site vrij is van virussen of dergelijken die destructieve of besmettelijke eigenschappen hebben en wij zullen daarom met betrekking tot deze zaken geen aansprakelijkheid aanvaarden. We controleren regelmatig de website op virussen, gebruikmakend van de meest vooraanstaande particuliere viruscontrolesoftware.