Verbinden...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

Disclaimer

1. Inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims betreffende schade, veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief eventuele onvolledige of onjuiste informatie, worden derhalve afgewezen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Delen van de pagina's of de volledige publicatie, inclusief alle aanbiedingen en informatie, kunnen zonder aparte aankondiging door de auteur worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd.

2. Verwijzingen en Links

De auteur is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina’s, tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en zou kunnen voorkomen dat de bezoekers van zijn site deze pagina's bekijken. Als er schade optreedt door gebruik te maken van de informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur van de betreffende pagina's aansprakelijk zijn, niet degene die heeft gelinkt naar deze pagina's. Bovendien is de auteur niet aansprakelijk voor plaatsingen of berichten, die worden gepubliceerd door gebruikers van discussieborden, gastenboeken of mailinglijsten die op zijn pagina staan.

3. Auteursrecht

De auteur heeft de bedoeling geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie of, indien niet mogelijk, het auteursrecht van het betreffende object aan te geven. Het auteursrecht op materiaal, dat door de auteur is gemaakt, is voorbehouden. Elke duplicatie of het gebruik van objecten, zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Gegevensbeveiliging

Als de mogelijkheid voor de invoer van persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan, indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk, zonder specificatie van persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.

5. Wettelijke geldigheid

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als secties of individuele termen van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, blijven de inhoud of de geldigheid van de overige onderdelen niet beïnvloed door dit feit.